Czy muszę zamieścić dane kontaktowe na mojej stronie internetowej?

z kategorii "Ogólne pytania"
Poziomy trudności Początkujący

Podczas tworzenia strony internetowej musisz pamiętać o przestrzeganiu pewnych prawnych wytycznych. Laik przy pytaniu „Kiedy muszę zamieścić dane kontaktowe na mojej stronie internetowej“ szybko może stracić cierpliwość gdyż, po części prawne regulacje zmieniają szybciej niż jest w stanie zamieścić obowiązujące dane kontaktowe. Wedle prawa brak wiedzy nie chroni przed ukaraniem i dlatego warto zastanowić się czy nie byłoby ogólnie prościej od razu zamieścić dane kontaktowe na swojej stronie internetowej.

Czym dokładnie są dane kontaktowe?

Wymogi informacyjne (identyfikacja dostawcy) są zawarte w artykule §5 Telemedia (Telemediengesetz - TMG) "Ogólne wymagania dotyczące informacji" oraz w artykule §55 Transmisja mediów (Rundfunkstaatsvertrag - RStV) "Wymagania w zakresie informacji i emisji informacji".

Dlaczego właściwie muszę zamieścić dane kontaktowe?

Tylko ze względów informacyjnych, na stronie internetowej powinny zostać zamieszczone dane kontaktowe, ponieważ odwiedzający stronę może chcieć dowiedzieć się kto jest odpowiedzialny za stronę.. Ponadto, jeśli dojdzie do jakichkolwiek sporów prawnych w razie wezwania do sądu twój adres musi być podany.

Czy grozi mi kara za brak prawidłowych danych kontaktowych?

Nie ma konkretnej ustalonej odpowiedzi na pytanie "kiedy brak danych kontaktowych może zostać ukarany". W przeszłości, wiele firm prawniczych wysyłało płatne upomnienia ze względu na brak na stronie danych kontaktowych lub ich nie niekompletność. Przed różnymi instancja mi sądowymi zapadały różne wyroki dotyczące tej sprawy. Bywały wykroczenia prawne inne sądy jednak nie traktowały pewnych wykroczeń, przeciwko obowiązku o danych kontaktowych, za wartych upomnienia.

Choćby ze względu na te różne orzecznictwa sądowe, warto się zastanowić, czy nie zamieścić aktualnych danych kontaktowych na stronie internetowej.

Ale kto potrzebuje danych kontaktowych?

Zgodnie z artykułem §5 Telemedia (TMG) firmy świadczące usługi online muszą zamieścić dane kontaktowe. O tym jak dalece i od kiedy strona internetowa jest używana w celach „biznesowych“ istniała też niejeden sporów sądowy.

Artykuł §55 Transmisja mediów (RstV) reguluje wymogi dotyczące danych kontaktowych zawartych na stronie internetowej. Każdy kto prowadzi stronę internetową w innych celach niż osobiste i rodzinne, musi niezwłocznie zamieścić w łatwo rozpoznawalny i dostępny sposób następujące informacje: 1. Nazwisko i adres oraz 2. w przypadku osób prawnych nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela.

Publikując regularnie wiadomości w ramach „usługi dziennikarsko redakcyjnej“ oprócz wymienionych powyżej pozycji, jest konieczne zamieszczenie min. informacji kto jest odpowiedzialny za daną treść i kto jest jej autorem.

Czy prywatne stronę muszą zawierać dane kontaktowe?

Przede wszystkim, zgodnie z artykułem § 5 TMG na prywatnej stronie internetowej nie jest wymagane zamieszczenie danych kontaktowych. Jednak przy komercyjnych usługach internetowych należy zamieścić prawnie obowiązujące dane kontaktowe. Nawet artykuł § 55 RStV mówi, że na stronach internetowych prowadzonych w celach osobistych i rodzinnych nie muszą być zamieszczone dane kontaktowe.

Ale ...

orzecznictwo znowu nie podaje łatwej klasyfikacji działalności na osobistą i biznesową. Jednorazowo zamieszczony baner może sprawić, że storna już nie zostanie uznana za prywatną.

Podsumowanie tematu danych kontaktowych

W zasadzie można stwierdzić, że jedynie strona zawierająca czysto prywatne i rodzinne informacje jak np. zdjęcia własnego zwierzaka, rodziny itp, i nie jest zamieszczona na niej żadna reklama, nie musi publikować danych kontaktowych.

*Treść niniejszego artykułu nie stanowi porady prawnej i w indywidualnych przypadkach nie może zastąpić porad prawnych.Powrót do spisu